Sơn Epoxy APT Keo Không Co Ngót Kera Crete NS50

Sơn Epoxy APT Keo Không Co Ngót Kera Crete NS50 là hệ thống keo epoxy hai thành phần không co ngót. Là sản phẩm lý tưởng được sử dụng đa dạng làm vữa đệm, trám vá, sửa chữa bê tông.

Danh mục: ,