Sơn Epoxy APT Kiểm Soát Chống Tĩnh Điện ESP300

Sơn Epoxy APT Kiểm Soát Chống Tĩnh Điện ESP300 là hệ thống epoxy tự cân bằng, kiểm soát chống tĩnh điện, với mặt sàn tiêu chuẩn Conductive hoặc Dissipative cho bê tông chịu trọng tải từ nặng đến trung bình.

Danh mục: ,