Sơn Epoxy APT Coating Keraseal ADO20

Sơn Epoxy APT Coating Keraseal ADO20 là hệ thống phủ sàn epoxy hai thành phần gốc dung môi, bề mặt hoàn thiện không mạch nối và kháng hóa chất phổ thông.

Danh mục: ,