Sơn Epoxy APT Coating Keraseal ADO10

Sơn Epoxy APT Coating Keraseal ADO10 là hệ thống phủ epoxy chống  bụi hai thành phần gốc dung môi, bề mặt hoàn thiện không mạch nối, kháng khuẩn và kháng hóa chất phổ thông.

Danh mục: ,