Sơn Epoxy KCC Phủ Trong Nhà Hoặc Ngoài Trời

Sơn Epoxy KCC Phủ Trong Nhà Hoặc Ngoài Trời Là lớp sơn phủ hoàn thiện gốc nhựa epoxy đóng rắn polyamide tăng độ dày, hai thành phần. ET5740 có khả năng chống sự ăn mòn của nước biển, dầu khoáng chất, dầu khí, dầu thực vật, dầu động vật, và sự mài mòn cơ học.

Danh mục: ,