Sơn Phủ 1 Thành Phần Jotun Pioner TC

Sơn Phủ 1 Thành Phần Jotun Pioner TC là loại sơn phủ hoàn thiện gốc alkyd, sử dụng cho các khu vực trong nhà lẫn ngoài trời. Sản phẩm này là một phần của hệ thống sơn hoàn chỉnh được chứng nhận không loang cháy bề mặt. Các sản phẩm gốc của Pioner Topcoat  (sử dụng cho hệ thống pha màu tự động MCI) là sản phẩm chưa hòan thiện, cần thiết phải qua qúa trình xử lý trước khi đưa vào sử dụng.

Tìm hiểu về Thi công sơn nền Epoxy

Mô tả Sơn Phủ 1 Thành Phần Jotun Pioner TC

Sơn Phủ 1 Thành Phần Jotun Pioner TC là loại sơn 1 thành phần khô lý gốc acrylic. Sản phẩm này có độ bóng vừa với khả năng cầm bóng tốt. Sản phẩm này là loại sơn khô nhanh. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

Mục đích sử dụng

Sơn Phủ 1 Thành Phần Jotun Pioner TC Dùng làm lớp sơn phủ hoàn thiện trong 1 hệ thống sơn alkyd cho các kết cấu sắt thép và gỗ. Có độ bền cao với thời tiết và độ bền màu tuyệt hảo.

 • Hàng hải : Đề nghị sử dụng cho mạn khô và cấu trúc thượng tầng.
 • Công nghiệp : Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.

Phê chuẩn & chứng chỉ

Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:

– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO 2010 FTP Code.

Những chứng chỉ và phê chuẩn khác có thể được cung cấp khi có yêu cầu.

Màu sắc: Theo bảng màu và Hệ thống pha sơn công nghiệp tự động (MCI)

Thông số sản phẩm Sơn Phủ 1 Thành Phần Jotun Pioner TC

Đặc tính                                 Thử nghiệm/Tiêu chuẩn                               Mô tả

 • Thể tích chất rắn                     ISO 3233                                                        34± 2 %
 • Cấp độ bóng (GU 60 °)           ISO 2813                                                        Bóng vừa (35-70)
 • Điểm chớp cháy                      ISO 3679 Method 1                                        37°C
 • Tỷ trọng                                   tính toán                                                         1,1 kg/l
 • VOC-US/Hong Kong               US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm)       536 g/l
 • VOC-EU                                  IED (2010/75/EU) (đo đạc)                             571 g/l

Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.

Tất cả thông số được áp dụng cho sơn đã được pha trộn.

Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của Jotun.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp Sơn Phủ 1 Thành Phần Jotun Pioner TC

Dãi thông số kỹ thuật tiêu chuẩn đề nghị

 • Chiều dày khô                          40 – 60 µm
 • Chiều dày ướt                         120 – 180 µm
 • Định mức phủ lý thuyết           8,5 – 5,7 m²/l

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *