Sơn Lót 2 Thành Phần Jotun Jotafloor Sealer

Sơn Lót 2 Thành Phần Jotun Jotafloor Sealer là loại sơn lót được thiết kế đặc biệt nhằm nâng cao khả năng bám dính. Bám dính đặc biệt giữa các sản phẩm Jotafloor và bề mặt bê tông. Có thể sơn trực tiếp lên bề mặt bê tông đã được chuẩn bị kĩ (green concrete) cho phép qúa trình đóng rắn bê tông nhanh hơn.

Tìm hiểu về Thi công sơn nền Epoxy

Mô tả Sơn Lót 2 Thành Phần Jotun Jotafloor Sealer

Sơn Lót 2 Thành Phần Jotun Jotafloor Sealer là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng amide. Sản phẩm này không màu. Sản phẩm này có khả năng thẩm thấu tuyệt hảo nhằm bảo đảm độ bám dính cao vào bề mặt sàn bê tông trong mội trường khí quyển. Đặc biệt thích hợp cho bề mặt bê tông được chuẩn bị tốt.

Mục đích sử dụng

Sản phẩm này là lớp bịt kín/sơn lót cho các loại sơn Jotafloor Được thiết kế đặc biệt dùng làm màng chống bụi bám độc lập cho sàn bê tông. Đề nghị sử dụng cho nhà kho, xưởng sửa xe hơi, xưởng sản xuất sửa, nhà máy sản xuất, phòng thí nghiệm, xưởng sửa chữa máy bay, nhà máy sản xuất rượu.

Màu sắc: trong suốt

Thông số sản phẩm Sơn Lót 2 Thành Phần Jotun Jotafloor Sealer

Đặc tính                        Thử nghiệm/Tiêu chuẩn                           Mô tả

Thể tích chất rắn            ISO 3233                                                    40± 2 %

Cấp độ bóng (GU 60 °)  ISO 2813                                                   Bóng (70-85)

Điểm chớp cháy             ISO 3679 Method 1                                    25°C

VOC-US/Hong Kong      US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm)   477 g/l
Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.

Tất cả thông số được áp dụng cho sơn đã được pha trộn.

Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của Jotun.

Độ dầy và định mức Sơn Lót 2 Thành Phần Jotun Jotafloor Sealer

  Tối thiểu Tối đa Tiêu chuẩn
Độ dầy, khô (µm)  30 50 40
Độ dầy, ướt (µm)  80 130 100
Định mức lý thuyết (m²/l)  12,5 7,7 10

Chú thích: Độ nhám và độ xốp của vật cần sơn sẽ ảnh hưởng tới định mức phủ thực tế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *