APT

Hướng Dẫn Thi Công Sơn Sàn Epoxy APT

Hướng Dẫn Thi Công Sơn Sàn Epoxy APT

Hướng Dẫn Thi Công Sơn Sàn Epoxy APT, là một dòng sản phẩm Epoxy với công nghệ mới được áp dụng hiệu quả vào hệ thống thi công sơn sàn epoxy chỉ có ở Sonsanepoxy.org . Sơn Sàn Epoxy APT Hãng sơn APT hiện đang là một  trong những công ty hàng đầu trong ngành […]

Sơn Phủ Epoxy APT Gốc Nước Coating Keraseal WB20

Sơn Phủ  Epoxy APT Gốc Nước Coating Keraseal WB20 là hệ thống sơn phủ epoxy gốc nước hai thành phần. Hệ thống phủ được thiết kế sử dụng để bảo vệ bê tông mới hay bê tông cũ ở điều kiện chịu tải từ trung bình đến nặng. Hệ thống KERASEAL WB20 có thể thi […]

Sơn Epoxy APT Keo Không Co Ngót Kera Crete NS50

Sơn Epoxy APT Keo Không Co Ngót Kera Crete NS50 là hệ thống keo epoxy hai thành phần không co ngót. Là sản phẩm lý tưởng được sử dụng đa dạng làm vữa đệm, trám vá, sửa chữa bê tông. Tìm hiểu về Thi công Sơn nền Epoxy Giới thiệu Sơn Epoxy APT Keo Không […]

Sơn Epoxy APT Coating Keraseal ADO20

Sơn Epoxy APT Coating Keraseal ADO20 là hệ thống phủ sàn epoxy hai thành phần gốc dung môi, bề mặt hoàn thiện không mạch nối và kháng hóa chất phổ thông. Tìm hiểu về Thi công Sơn sàn Epoxy Giới thiệu Sơn Epoxy APT Coating Keraseal ADO20 Sơn Epoxy APT Coating Keraseal ADO20 là hệ […]

Sơn Epoxy APT Tự Cân Bằng Keraseal ADO40

Sơn Epoxy APT Tự Cân Bằng Keraseal ADO40 là hệ thống phủ epoxy tự cân bằng, không dung môi và phenol. Bề mặt hoàn thiện phẳng, bóng, mịn và kháng hóa chất phổ thông. Tìm hiểu về Thi công Sơn nền Epoxy Giới thiệu Sơn Epoxy APT Tự Cân Bằng Keraseal ADO40 Sơn Epoxy APT […]

Sơn Epoxy APT Kiểm Soát Chống Tĩnh Điện ESP300

Sơn Epoxy APT Kiểm Soát Chống Tĩnh Điện ESP300 là hệ thống epoxy tự cân bằng, kiểm soát chống tĩnh điện, với mặt sàn tiêu chuẩn Conductive hoặc Dissipative cho bê tông chịu trọng tải từ nặng đến trung bình. Tìm hiểu về Thi công Sơn nền Epoxy Giới thiệu Sơn Epoxy APT Kiểm Soát […]