Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Hardtop Frexi

Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Hardtop Frexi là loại sơn hai thành phần gốc Polyurethane có độ dẻo và phần trăm chất rắn cao, có độ bóng và độ bền màu tuyệt hảo. Các sản phẩm gốc của Hardtop Flexi (sử dụng cho hệ thống pha màu tự động MCI) là sản phẩm chưa hoàn thiện, cần thiết phải qua quá trình xử lý trước khi đưa vào sử dụng.