SƠN MEN CHỐNG THẤM SM42P

Sơn hệ dung môi 2 thành phần trong suốt

Mã số: SM42P

Tỷ lệ pha theo khối lượng: 2-1, Đóng rắn: 470

Đóng gói: 1 kg, 4 Kg, 16 Kg

Hạn sử dụng: 36 tháng