BẢ GHIM GỖ 2 THÀNH PHẦN

Lớp lót dung môi 2 thành phần trong suốt.

Mã số: HV95-01

Tỷ lệ pha theo khối lượng: 4-1, Đóng rắn: HV 427.

Đóng gói: 1 kg.

Hạn sử dụng: 18 tháng.