SƠN CHỐNG BÁM BẨN

Hệ sơn dung môi 2 thành phần trong suốt

Mờ các cấp độ 50%, 75%, 90%

Tỷ lệ pha theo khối lượng: 6-1-0 đến 6-1-3, Đóng rắn: HV 441, Dung môi: HV 950

Đóng gói: 1kg, 4Kg, 16kg

Hạn sử dụng: 36 tháng