Tag Archives: Sơn nền Epoxy tự cân bằng

Hướng dẫn thi công sơn Epoxy Anti Static tự cân bằng

Khác với các loại sơn Epoxy hệ lăn hay các loại sơn phun thì sơn Epoxy Anti Statics tự cân bằng có khả năng tự san phẳng khi được trải ra bề mặt sàn. Vì thế nên quy trình thi công của hệ thống sơn này khác với hệ thống sơn chống tĩnh điện khác.Sau […]