Tag Archives: Sơn lót chống ăn mòn gốc epoxy

Sơn Epoxy Á Đông Metavinyl BTM

Sơn lót chống ăn mòn gốc epoxy Metavinyl BTM dùng sơn trên bề mặt thép trần hoặc trên lớp sơn lót đầu tiên hoặc trên lớp sơn sẵn có khác, cho nhiều mục đích như đáy tàu, công trình thủy. CÔNG DỤNG Sơn lót chống ăn mòn gốc epoxy Metavinyl BTM dùng sơn trên bề […]