Tag Archives: Sơn Epoxy kẻ vạch

Quy trình sử dụng sơn epoxy thi công kẻ vạch

Trong các công trình nhà xưởng , nhà xe, tầng hầm, thi công sơn Epoxy kẻ vạch đem lại nhiều lợi ích như: phân chia khư vực sản xuất, lối đi lại, phân chia các máy móc thiết bị, khu vực hàng hóa, giúp các phương tiện, con người di chuyển một cách dễ dàng […]