Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard TC

Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard TC là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này có độ bóng hoàn thiện với khả năng cầm bóng trung bình. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

Tìm hiểu về Thi công Sơn nền Epoxy

Mô tả Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard TC

Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard TC là loại sơn phủ hoàn thiện hai thành phần gốc epoxy polyamide. Sản phẩm này là một phần của hệ sơn được chứng nhận không loang cháy bề mặt. Các sản phẩm gốc của Penguard Topcoat (sử dụng cho hệ thống pha màu tự động MCI) là sản phẩm chưa hoàn thiện, cần thiết phải qua quá trình sử lý trước khi đưa vào sử dụng.

Mục đích sử dụng

Dùng làm lớp sơn phủ hoàn thiện cho các hệ sơn epoxy. Cũng có thể được ứng dụng trên kết cấu bê tông khi được chỉ định.

  • Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu và cấu trúc thượng tầng.
  • Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.

Độ dầy và định mức Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard TC

                                 Tối thiểu            Tối đa      Tiêu chuẩn
Độ dầy, khô (µm)       40                      60               50
Độ dầy, ướt (µm)       80                      120             100
Định mức lt (m²/l)     12,5                     8,3              10
Tính chất vật lý

Thông Số sản phẩm Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard TC

Màu sắc                         Theo bảng màu chuẩn Jotun và hệ thống pha màu tự động (MCI)
% thể tích chất rắn*      50 ± 2
Điểm bắt lửa                 25ºC ± 2 (Setaflash)
Độ nhớt
VOC                               410 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3
Bóng                              Bóng

Phê chuẩn & chứng chỉ

Thực phẩm, tuân theo yêu cầu của FDA Hoa kỳ, mục 21, phần 175.300 cho thực phẩm khô

Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:

– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO 2010 FTP Code.

Xin liên hệ với Jotun để được tư vấn chi tiết.

Màu sắc

* Theo tiêu chuẩn ISO 3233:1998 (E)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *