Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard FC

Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard FC đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này có độ bóng hoàn thiện với khả năng cầm bóng trung bình. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

Tìm hiểu về Thi công Sơn nền Epoxy

Mô tả Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard FC

Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard FC là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao, đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này có độ bóng vừa với khả năng cầm bóng trung bình.

Có thể sử dụng làm lớp sơn chống rỉ, lớp sơn phủ hoàn thiện hay hệ sơn 1 lớp trong môi trường khí quyển hay dùng làm lớp sơn phủ hoàn thiện trong môi trường ngâm nước. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển và ngâm nước.

Mục đích sử dụng Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard FC

  • Hàng hải: Được đề nghị cho tất cả những khu vực không ngâm nước và những khu vực ngâm trong nước biển.
  • Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.

Phê chuẩn & chứng chỉ

Ngũ cốc, Newcasle Occupational Health

Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:

– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và

2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO 2010 FTP Code.

Màu sắc: Dãy mày lựa chọn được pha màu bởi Hệ thống pha màu tự động (MCI)

Thông số sản phẩm Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard FC

Đặc tính                      Thử nghiệm/Tiêu chuẩn                                            Mô tả

Thể tích chất rắn                   ISO 3233                                                     62 ± 2 %

Cấp độ bóng (GU 60 °)         ISO 2813                                            bóng vừa (35-70)

Điểm chớp cháy                    ISO 3679 Method 1                                      28 °C

Tỷ trọng                                Tính toán                                                      1.4 kg/l

VOC-US/Hong Kong            US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm)     333g/l

VOC-EU IED                        (2010/75/EU) (lý thuyết)                                381g/l

Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard FC

Dãy thông số kỹ thuật tiêu chuẩn đề nghị

Chiều dày khô                          80    –   200    μm

Chiều dày ướt                         130   –   320    μm

Định mức phủ lý thuyết            7.8   –   3.1     m²/l

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *