Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Hardtop XP

Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Hardtop XP là loại sơn 2 thành phần gốc aliphatic acrylic polyurethane đóng rắn hóa học. Sản phẩm này có độ bóng hoàn thiện với khả năng cầm bóng rất tốt. Sản phẩm này là loại sơn có phần trăm thể tích chất rắn cao. Sản phẩm có đặc tính dễ thi công, ít gây bụi sơn khô. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

Tìm hiểu về Thi công Sơn nền Epoxy

Mô tả Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Hardtop XP

Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Hardtop XP là loại sơn phủ hai thành phần gốc Polyurethane có thể tích chất rắn cao với độ bóng và độ bền màu tuyệt hảo.

Mục đích sử dụng

Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Hardtop XP Dùng làm sơn phủ ngoài trên các hệ sơn epoxy cần lớp sơn hoàn thiện có độ bền, độ bóng cao trong các môi trường có điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

  • Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu và cấu trúc thượng tầng.
  • Công nghiệp: Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu và công trình cao tầng. Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp. Được sử dụng như là lớp phủ hoàn thiện trong hệ sơn đã được chứng nhận của NORSOK.

Thông số sản phẩm Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Hardtop XP

        Tối thiểu    Tối đa        Tiêu chuẩn

Độ dầy, khô (µm)                     40                80                  60

Độ dầy, ướt (µm)                      65               130                 95

Định mức lý thuyết (m²/l)       15.8              7.9               10,5

Tính chất vật lý

  • Màu sắc                                  theo bảng màu chuẩn và hệ thống pha màu tự động (MCI)
  • % thể tích chất rắn                63 ± 2
  • Điểm bắt lửa                          30ºC ± 2 (Setaflash)
  • Độ nhớt
  • VOC                                         320 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

Chiều dày màng sơn mỗi lớp

Dãi thông số kỹ thuật tiêu chuẩn đề nghị

  • Chiều dày khô                     50  –   100  μm
  • Chiều dày ướt                     80  –   160  μm
  • Định mức phủ lý thuyết      12.6  –  6.3   m²/l

Những màu sáng có thể cần phải thi công ở chiều dày tối đa để đạt được khả năng che phủ.

Những màu hiệu ứng đặc biệt có thể sẽ không phải tuân thủ theo dãi chiều dày sơn qui định. Xin tham khảo thêm tài liệu Hướng dẫn thi công (AG) để có thêm thông tin hay liên lạc với văn phòng Jotun gần nhất để được hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *