Sơn Nền Epoxy Nanpao 916W

Sơn Nền Epoxy Nanpao 916W là epoxy gốc nước 2 thành phần không có mùi hôi, chống mài mòn, lực nén, hóa chất, thích hợp với nhà máy hóa chất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *