Sơn Phủ Epoxy Hải Âu

Sơn Phủ Epoxy Hải Âu là loại sơn gốc epoxy hai thành phần, chuyên dùng làm sơn sơn phủ hoàn thiện cho các loại tàu hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Sơn có màng sơn bóng,màu sắc phong phú mang đến giải pháp bảo vệ các loại tàu một cách tối ưu nhất .