Sơn Phủ Chống Thấm Colori 2 TP (Màu trắng Và Các màu trong bảng màu)

Mã sản phẩm: STM_CT

Sơn Phủ Chống Thấm Colori 2 TP (Màu trắng Và Các màu trong bảng màu) là sơn hệ dung môi 2 thành phần  đi từ các nhóm nhựa Polyester biến tính, Acrylic,…có nhiều tính năng vượt trội. Sau khi trộn với đóng rắn theo đúng tỷ lệ của nhà sản xuất quy định, có thể dùng để phủ lên nhiều loại bề mặt vật liệu cao

Quy cách:

  • 01 Kg
  • 04 Kg
  • 16 Kg