Sơn Nhiệt Dẻo Phản Quang TOPLINE

• Đóng gói: bao 25 kg
• Kích thước: 640 x 470
• Màu sắc: Trắng – Vàng