Sơn Kẻ Vạch Colori Gốc Nước (Màu trắng, Đen)

Mã sản phẩm: CD_KV200

Sơn Kẻ Vạch Colori Gốc Nước (Màu trắng, Đen) là một loại sơn đặc biệt dùng cho giao thông, hiệu quả cao.

Quy cách:

  • 07 Kg
  • 25 Kg